Ny uddannelse

EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. På den måde opnår du både erhvervskompetence og generel studiekompetence.

Erhvervsuddannelse med EUX er rettet mod engagerede og teoretisk stærke elever, som også er uddannelsesparate til en gymnasieuddannelse.

Opstart
Procesoperatør med EUX udbydes fra august 2016 på Processkolen i Kalundborg.

Varighed
Varigheden for Procesoperatør med EUX er 4 år på hovedforløbet, samt ca. 1 år på grundforløb 1 og 2.

Grundforløb
Grundforløbet indeholder ud over de fagligt rettede erhvervsuddannelsesfag fra den almindelige Procesoperatør-uddannelse også gymnasiefagene:
matematik C, informationsteknologi C, fysik C, dansk C, engelsk C og samfundsfag C.

Hovedforløb
Ud over de fagligt rettede erhvervsuddannelsesfag fra den almindelige Procesoperatør-uddannelse er fagene på hovedforløbet: dansk A, engelsk B, matematik B, fysik B, kemi B, teknikfag B.

På hovedforløbet indgår:

  • En større skriftlig opgave
  • Eksamensprojekt bestående af erhvervsuddannelsesfag og gymnasiale fag
  • Valgfag – elever kan tilvælge enten at løfte matematik fra B-niveau til A-niveau (obligatorisk for f.eks. ingeniør-uddannelser)
  • Svendeprøv

Der er seks eksamener i fag på gymnasialt niveau ud over de eksamener, der er indeholdt i erhvervsuddannelsen. Eleven får efter endt uddannelse et svendebrev samt et EUX bevis med prøvekarakter og årskarakter.

Uddannelsen gennemføres som  procesoperatøruddannelse efter vekseluddannelsesprincippet.

Uddannelsesaftaler
Uddannelsen forudsætter, at eleven skal have indgået en uddannelsesaftale enten inden, under eller efter grundforløbet. Der er også mulighed for skolepraktik, så alle elever er sikre på at kunne afslutte hele uddannelsen.

Tilmelding
Ved tilmelding til procesoperatøruddannelsen vælges EUX.

Vil du vide mere?

Kontakt:

 Leif Dam Pedersen, uddannelseschef
ldp@eucnvs.dk 
21484726