Ungevalgmøde 2017

Fredag 10. november besøgte 5 regionspolitikere EUC Nordvestsjælland til et politisk ungevalgmøde, i forbindelse med at vi den 21. november 2017 skal stemme til Regions- og Kommunalvalget.

Mødet blev styret af i Ungdomsbureauet som i samarbejde med Danske Regioner, afholder en række valgmøder på erhvervsskoler i alle landets fem regioner i løbet af efteråret 2017, for at få flere unge til at stemme. 

Politikere.jpg

De fem politikere
De fem regionspolitikere var Kirsten rask fra Socialdemokratiet, Nynne Pagels fra Kommunisterne, Gitte Simoni fra DF, Peter K. Møller fra De Konservative samt Ulf Kobbernagel fra Retssamfundet. 

De var alle mødt op for at præsentere hvad de står for, men også for at svare på spørgsmål og diskutere regionalpolitik med eleverne. 

Efter en præsentation af de enkelte politikere, skulle eleverne derfor tage stilling til hvilke temaer som er vigtigst for dem: psykiatri, sundhed, uddannelse eller transport. 

Ungevalget.jpg

Her blev uddannelse og sundhed udvalgt som de to temaer der skulle diskuteres. Derfor skulle eleverne blandt andet diskutere spørgsmål som "hvis opgave er det at sørge for dit fysiske helbred - dig selv, samfundet eller nogle andre"? Og "Hvilke problemer eller fordomme har du mødt fra andre om din uddannelse?". 

Derudover blev der diskuteret emner som rygning, brugerbetaling af sundhedssystemet, manglende praktikpladser og transport/infrastruktur i fobindelse med unges valg af udddannelse. 

Slutteligt fik eleverne mulighed for at høre hvordan politikerne forholdt sig til de forskellige emner samt mulighed for at stille dem kritiske spørgsmål.