Klasselærerdag var en succes


Folkeskolelærere har i dag en stor rolle i forhold til at skulle vejlede 8.- og 9. klasseselever i deres valg af uddannelse. For mange lærere kan det dog være en udfordring at vejlede i dette, da der findes mange forskellige ungdomsuddannelser. 

For at klæde lærerne endnu bedre på til deres vejledning af eleverne inviterede EUC Nordvestsjælland dem til 'klasselærerdag' - et arrangement for klasselærere i blandt andet Holbæk og Odsherred Kommune.

Klasselærerdag.jpg

Her fik lærerne f.eks. mulighed for at høre om, hvad vil sige at tage en erhvervsuddannelser og hvilke muligheder man har efter endt uddannelse. Desuden blev der diskuteret eux og valg af gymnasiale uddannelser. 

Lærerne fik også en rundvisning på skolen, hvor de f.eks. kunne opleve nogle af uddannelsernes værksteder. 

Klasselærerdag-1.jpg

Dagen var en succes, og lærerne viste stor interesse og engagement for arrangementet, som var arrangeret af medarbejderne Tina Dyberg, Lykke Frederiksen og Pia Holst fra Elevtjenesten.