Pressemeddelelse - mulig fusion

Pressemeddelelse 18. dec. 2015

EUC Nordvestsjælland og Roskilde Tekniske Skole undersøger muligheder for fusion   

COLOURBOX3099175

Bestyrelserne på de to skoler har på bestyrelsesmøder den 17. december besluttet at
iværksætte et fælles analysearbejde med henblik på at belyse, om der kan skabes et
fælles og bæredygtigt fusionsgrundlag.

Udgangspunktet er, at der på begge skoler er en bevidsthed om nødvendigheden af at
ruste sig til en fremtid med flere krav og færre ressourcer.

Baggrund
De besparelser, som er stillet sektoren i udsigt i de kommende år, kalder på økonomisk stærkere skoler. Dette kan nemmere opnås i større enheder med brede uddannelsesudbud, da større enheder er mindre sårbare over for konjunkturudsving på arbejdsmarkedet og blandt de uddannelsessøgendes interesser og valg.

Holdstørrelser, udbud samt organisations- og systemorienterede rationaliseringer
(administration, ledelse, IT mv.), samt den interne synergi i en stor organisation er
væsentlige parametre ved en fusion.

Hertil kommer at den massive kvalitetsdagsorden som sektoren er underlagt fordrer en
betydelig økonomisk og organisatorisk indsats i form af efteruddannelse, pædagogisk
udvikling samt tilpasning af de fysiske rammer.   

Det må desuden forventes, at konkurrencesituationen mellem ungdomsuddannelses-
institutionerne bliver skærpet i de kommende år, da stort set alle skoler - på den ene eller anden måde - vil styrke sig -  bl.a. via fusioner, fravalg af omkostningstunge uddannelser, tættere samarbejdskonstruktioner mv.

Den videre proces
Udgangspunktet for den endelige proces om vedtagelse af en fusion er, at grundlaget for en fusion er klar til, at bestyrelserne ved RTS og EUC Nordvestsjælland tager endelig beslutning om fusion på mødet i juni måned 2016. Det giver mulighed for at arbejde med fusionen i første halvår af 2016. Fusionens endelig ikrafttræden vil derfor først få virkning fra 2. halvår 2016.

Henvendelse vedr. denne pressemeddelelse kan ske til:
Formand Flemming Lassen på telefon: 21688744