business

Eux business

Opbygningen af eux business ligner andre erhvervsuddannelser, men du har mange flere fag og på et højere niveau.
Uddannelsen varer 4 år. Efter grundforløbet er der et studieår, hvor du har undervisning i gymnasiefag.

Når studieåret er bestået, modtager du dit eux-1. dels bevis, som giver dig mulighed for at søge videregående uddannelser (opnår generel studiekompetence). Efter to års efterfølgende elevtid har du gennemført din uddannelse og modtager et erhvervsuddannelsesbevis og et eux-bevis.

Der er 5 eux business-retninger: detailhandel med specialer, eventkoordinator, finans, handel samt kontor med specialer. Du kan starte alle 5 uddannelser på skolen, og du kan gennemføre hele eux business med kontor med specialer på EUC Nordvestsjælland.

Holbæk og Kalundborg
Du kan både læse eux business i Holbæk og i Kalundborg

Optagelse på uddannelse
For at blive optaget på uddannelsen skal du have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse. Du skal som minimum have fået karakteren 02 i fagene dansk og matematik.

Du søger om optagelse på: optagelse.dk

Læs mere om eux på ug.dk

 EUX Business