business

Eux - to i én

En eux er en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Der arbejdes projektorienteret med inddragelse af både erhvervsfag og gymnasiale fag. Hvis du er frisk på udfordringer og du kan tænke logisk og arbejde præcist med dine hænder i laboratorierne og værkstederne, så er eux sikkert noget for dig.

På EUC Nordvestsjælland kan du læse eux teknisk eller eux business. Med begge eux-retninger kan du læse videre på både universitet, professionshøjskole og erhvervskademi. Der kan være særlige krav til fag og niveauer på de enkelte videregående uddannelser. Med eux står du stærkt i kampen om fremtidens job.

Du kan både læse en eux i Holbæk og Kalundborg. 

Se Undervisningsministeriets seneste video om eux og bliv klogere på dit valg. 

Eux teknisk
Hvis du vil læse videre med en eux teknisk, så er oplagte uddannelser f.eks. ingeniør, procesteknolog, bygningskonstruktør eller maskinmester. Læs mere om eux teknisk her.

Eux business
Hvis du læser videre med en eux business, så er oplagte uddannelser f.eks. HD, cand. merc eller finansøkonom. Læs mere om eux business her.

Der er også mange andre uddannelser, som du kan søge med både eux teknisk og eux business, f.eks. folkeskolelærer, pædagog eller jurist.

Adgangskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse og mindst have karakteren 02 i fagene dansk og matematik.

Du søger om optagelse på optagelse.dk

EUX elever på EUC Nordvestsjælland