business

Videre på hovedforløbet

Når du er færdig med og har bestået grundforløbene 1 og 2 kan du optages på hovedforløbet.

På hovedforløbet har du almene grundfag, områdefag (det vil sige særlige fag for din uddannelse) og specialefag rettet mod valgfagene.

På hovedforløbet veksler du mellem at være i praktik og på skole.

Du skal have en elevplads eller have sagt ja til skolepraktik, hvis du skal fortsætte på hoved­forløbet.

Du kan læse om de forskellige hovedforløb på vores hjemmeside.
Når du har bestået din svendeprøve på hovedforløbets sidste del, får du dit svendebrev.

Hovedforløbets længde afhænger af, hvilken uddannelse du vælger – og hvilke trin og specialer du gennemfører. Se mere under hvert enkelt hovedforløb nedenfor.