business

Værd at vide

Adgangskrav
For at komme ind på en erhvervsuddannelse skal du…

- have 02 i gennemsnit i både dansk og matematik
- være vurderet uddannelsesparat.

Opfylder du ikke kravene, har du følgende muligheder:
- optagelsesprøve og samtale, hvor vi vurderer dine faglige forudsætninger for at kunne fuldføre uddan­nelsen.
- hvis du har en læreplads, har du altid direkte ad­gang til en erhvervsuddannelse.

OBS: Du kan kun begynde en erhvervsuddannelse 3 gange, så du skal tænke dig om inden du vælger uddannelse.

Ungdomskort 
Når du er elev på en SU-berettiget ungdomsuddannelse og du er mellem 16-19 år, har du ret til at købe et ungdomskort til lav sats.
Læs mere på ungdomskort.dk.  

Tilmelding – hvordan?
Du skal tilmelde dig på optagelse.dk, hvor du skal vælge mellem ét af de 4 hovedområder:

1. Omsorg, Sundhed og Pædagogik
2. Kontor, Handel og Forretningsservice
3. Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser
4. Teknologi, Byggeri og Transport

Hvert af områderne indeholder en række erhvervsuddannelser, som du kan vælge mellem efter grundforløb 1.

Opstart – hvornår?
Vi har optag på GF1 2 gange årligt og op til 4 gange årligt på GF2. Se datoerne for optag her.

SU – Statens uddannelsesstøtte
Du kan søge SU efter gældende regler. Læs mere på su.dk 

Undervisningsplaner
Se lokale undervisningsplaner for EUC Nordvestsjælland.