business

Grundforløb 2

Valg af uddannelse

På grundforløb 2 vælger du din endelige uddannelse. Du kan vælge uddannelse uafhængigt af, hvilken fagretning du har været på.

Før du starter på grundforløb 2, skal du vælge hvilket fagområde, du vil uddanne dig indenfor.

Vi udbyder uddannelser inden for følgende fagområder:

TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE 

Grundforløbsprøve
Grundforløb 2 afsluttes med en praktisk prøve, som skal bestås, før du kan forsætte på hovedforløb.

Grundforløb 2 varer 20 uger.